CitySmart Asia

Most Popular Religious Center in Taichung, Taiwan [Religious Organization]

The list below shows the Religious Center in the city of Taichung, Taiwan with the most views.

大甲鎮瀾宮
960,229 Check-ins
大甲區順天路158號
Taichung, Taiwan 43741

04-26763522
台中浩天宮大庄媽
21,554 Check-ins
梧棲區中央路一段784號
Taichung, Taiwan 435

04-26565949、04-26566635
臺中市元保宮
18,405 Check-ins
臺中市北區梅川西路三段109號
Taichung, Taiwan 404

04-22052123
鎮清宮
10,771 Check-ins
豐原區水源路9巷67號
Taichung, Taiwan 420

04-25152966
IBS 菩薩寺
9,587 Check-ins
台中市大里區永隆路147號
Taichung, Taiwan 41257

+886-4-24079920
台中大雅永興宮
7,225 Check-ins
臺中市大雅區大雅路37號
Taichung, Taiwan 42857

04-25661627
紀藝門茅山佛道宗壇
4,681 Check-ins
台中市沙鹿區興安路六十巷三弄116號
Taichung, Taiwan 43312

0426657556
台中清水 楊厝里 三元宮
3,505 Check-ins
台中市清水區楊厝里三庄路55號
Taichung, Taiwan 436

0932-508857
豐原武明山玄天上帝廟
3,115 Check-ins
台中市豐原區南陽路1-1號
Taichung, Taiwan 420

425234463
豐原武德宮五路財神爺廟
2,260 Check-ins
台中市豐原區豐原大道三段286巷6之30號
Taichung, Taiwan 420

04-25255618
豐原慈濟宮(葫蘆墩媽)
2,111 Check-ins
台中市豐原區中正路179號
Taichung, Taiwan 420

04 2522 3184
神岡社口萬興宮粉絲團
2,087 Check-ins
台中市神岡區昌平路五段
Taichung, Taiwan 429

(04)-25626090
三陽玉府天宮
1,937 Check-ins
台中市龍井區竹師路二段112巷46號
Taichung, Taiwan 434

04-26352690
台中市武廟育化堂
1,886 Check-ins
台中市北屯區東山里橫坑巷97號
Taichung, Taiwan 406

0422391780
大里瑞和宮
1,856 Check-ins
台中市大里區瑞和街36號
Taichung, Taiwan 41272

04-2493-4130
祥雲講堂(佛教寺院)
1,732 Check-ins
台中市清水區民享路225-1號
Taichung, Taiwan 436

0988556061
鹿港牛墟頭景靈宮
1,574 Check-ins
彰化縣鹿港鎮景福里景福巷119號
Taichung, Taiwan 505

04-7779939
神岡社口萬興宮粉絲團分頁
1,573 Check-ins
台中市神岡區昌平路五段355號
Taichung, Taiwan 429

04-25626090
清水開基中關太子府
1,535 Check-ins
清水區靈泉里新興路4-4號
Taichung, Taiwan 436

0932675531
沙鹿區義聖宮
1,272 Check-ins
沙鹿區長春路1號
Taichung, Taiwan 433

0426655320
龍井媽祖龍天宮
1,250 Check-ins
台中市龍井區竹坑里中華路一段219號
Taichung, Taiwan 434

0426356059
大甲城隍廟
1,233 Check-ins
大甲區鎮政路81號
Taichung, Taiwan 437

0426873364
高美西安朝天宮
1,205 Check-ins
高西里高美路789號
Taichung, Taiwan 436

04-26110648
大里杙福興宮
1,163 Check-ins
台灣大里區福興街1號
Taichung, Taiwan 412

(04)2406-5066 ; (04)2407-0828 ; 傳真(04)2406-2330
台中大里雷星宮
1,110 Check-ins
大里雷星宮
Taichung, Taiwan 412

財團法人-台中樂成宮-旱溪媽祖廟
1,018 Check-ins
台中市東區旱溪街48號
Taichung, Taiwan 401

0422111928
台中國農宮
968 Check-ins
台中市東區十甲路26巷6號
Taichung, Taiwan 40151

0422113539
清水朝永宮代天府
869 Check-ins
清水區下湳里中山路515之4號
Taichung, Taiwan 436

0983021008
三順壇
851 Check-ins
台中市清水區高南里海口南路172號
Taichung, Taiwan 43655

慶星堂
842 Check-ins
台中市清水區三田路3之6號
Taichung, Taiwan 436

0426238338
沙鹿順濟宮
811 Check-ins
台中市沙鹿區三鹿里保順六街122號
Taichung, Taiwan 433

0936-301458
龍泉岩-清水祖師公
723 Check-ins
龍井區沙田路五段龍目井巷121號
Taichung, Taiwan 434

04-26355925
台中極極殿鼓藝坊
712 Check-ins
台中市太平區中山路二段100巷26弄25號
Taichung, Taiwan 411

0931508281
豐原 九龍山 無極承天宮
711 Check-ins
台中市豐原區鐮村路465巷64弄78號
Taichung, Taiwan 420

0985388262
福興大崙{慈母宮}
681 Check-ins
彰化縣福興鄉大崙村彰鹿路四段121巷20號
Taichung, Taiwan 506

047769648
東寶里三元宮
644 Check-ins
東寶里民族路320巷26弄1號
Taichung, Taiwan

0425313521
台中 神聖道門天上聖母
629 Check-ins
台中市大雅區神林路一段498號
Taichung, Taiwan 411

0425693517
台中清水無極鎮安宮
610 Check-ins
台中市清水區下湳里中山路529號
Taichung, Taiwan 436

0426230429
台中相德聖宮【天官五路武財神】
592 Check-ins
402台中市南區光輝街2號
Taichung, Taiwan 402

04-23762015
中邑武聯境震玄堂
562 Check-ins
台中市北屯區東山路二段清水巷7之1號
Taichung, Taiwan 406

0424392918
台中觀音山玉佛寺
559 Check-ins
台中市北屯區民政里苧園巷20之1號 http://www.mi-temple.com/
Taichung, Taiwan 406

0422393884
台中廣天宮財神開基祖廟
533 Check-ins
北屯區遼陽五街131號
Taichung, Taiwan 406

04-22434146
財團法人台中市明德宮天聖堂
532 Check-ins
台中市北區忠明七街十號
Taichung, Taiwan 404

04-22038827
台中梧棲富美宮轎班團
514 Check-ins
台中市梧棲區下寮里梧北路117號
Taichung, Taiwan 435

新社元帥太子宮
487 Check-ins
新社區協成里華豐街30號
Taichung, Taiwan 426

0911851983
台灣聖公會聖雅各堂 St. James’ Episcopal Church
469 Check-ins
西區五權西路一段23號
Taichung, Taiwan 403

04-23725392
石忠宮
460 Check-ins
台中市石岡區金星里頭坪巷21號
Taichung, Taiwan 422

04-25721529
梧棲安良港 永元宮
454 Check-ins
台中市梧棲區中央路一段99-8號
Taichung, Taiwan 435

0426393625
清水壽山殿天公廟
451 Check-ins
清水區中央路107號
Taichung, Taiwan 436

0426263389
東濟宮粉絲團
435 Check-ins
東區十甲東路108巷6號
Taichung, Taiwan 401

0422124438
裕仁宮
422 Check-ins
台灣省
Taichung, Taiwan 411

天山宗教佛具文物總匯
402 Check-ins
台中市北屯區建和路二段126-1號
Taichung, Taiwan 406

0424376499
后里慈安宮莫吳李三府千歲
369 Check-ins
台中市后里區墩南里舊圳路1-12號
Taichung, Taiwan 421

(04)25590202
台中財元宮 五路武財神爺
368 Check-ins
台中市烏日區榮泉里健行北一路86號
Taichung, Taiwan 414

0423380280
台中市保安宮
364 Check-ins
台中市南屯區忠勇路73-1號
Taichung, Taiwan 40859

23823691
豐原 『聖帥堂』
362 Check-ins
台中市豐原區鎌村路271巷132號
Taichung, Taiwan 420

04-25370935
新社復盛里 北玄宮 玄天上帝
349 Check-ins
台中市新社區復盛里大復街54-1號
Taichung, Taiwan 426

04-25821452
臺中太平明性宮
304 Check-ins
台中市太平區東村8街63號
Taichung, Taiwan 411

0933419985
台中新社鎮安宮 中壇元帥廟
286 Check-ins
新社區新社里中和街4段319號
Taichung, Taiwan 426

(04)-25816820
芬園開封府
263 Check-ins
彰化縣芬園鄉溪頭村員草路一段55號
Taichung, Taiwan 502

049-2524113
沙鹿神召會
248 Check-ins
台中市沙鹿區福至路80巷26號
Taichung, Taiwan 433

0426365020
后里朝聖會
244 Check-ins
台中市后里區公安路184-1號
Taichung, Taiwan 421

臺中霧峰七府朝天宮
238 Check-ins
台中市霧峰區柳豐路27巷44號
Taichung, Taiwan 413

高美進興廟
229 Check-ins
清水區高西里高美路720-38號
Taichung, Taiwan 436

台灣海拔最高媽祖廟-梨山天龍宮
225 Check-ins
和平區梨山里民族街介壽巷30號
Taichung, Taiwan 424

04 2598 1282
石岡聖祖宮
219 Check-ins
台中市石岡區豐勢路九房巷132號
Taichung, Taiwan 422

04-25723576
台中 天德宮
193 Check-ins
台中市北屯區和祥六街55號旁
Taichung, Taiwan 406

04-24369850
龍津順福宮
180 Check-ins
臺中市龍井區龍津里中央路一段165巷80弄32號
Taichung, Taiwan 434

04-26396396
大肚牛埔永順宮
167 Check-ins
大肚區文昌路2段690號
Taichung, Taiwan 432

04-26991486
台灣天龍府
167 Check-ins
南投市彰南路三段880巷25-1號
Taichung, Taiwan 540

阿罩霧李家轎伕團
151 Check-ins
霧峰區自強路81巷1號
Taichung, Taiwan 413

0977293141
霧峰普陀山普天宮
145 Check-ins
霧峰區民生路462號
Taichung, Taiwan 413

0423309625
東海圓圈彎福德祠
141 Check-ins
No.365, Youyuan N. Rd., Longjing Dist., Taichung City 434, Taiwan (R.O.C.)
Taichung, Taiwan 43446

0932385738
海線 大安興安宮
140 Check-ins
台中市大安區中松路296巷8號
Taichung, Taiwan 439

台中寶積林西藏五路財神寺
134 Check-ins
台中西屯區重慶路433-7號
Taichung, Taiwan 40751

0423152903
大甲鎮瀾宮彌勒團
131 Check-ins
台中市大安區南北五路398巷28號
Taichung, Taiwan 439

0426763986
猶大獅子教會
110 Check-ins
東興路二段92號B1
Taichung, Taiwan

040000
臺中 西羅殿尊誠堂
106 Check-ins
大肚區沙田路2段470巷58號
Taichung, Taiwan 432

台中太平北極殿
104 Check-ins
台中市太平區東汴里長龍路三段23巷11號
Taichung, Taiwan

0422707095
桐林廣興福德祠
104 Check-ins
霧峰區民生路468號
Taichung, Taiwan 413

04-23330321 0932-509329
台中浸信會我們教會
98 Check-ins
台中市清水區中山路79號
Taichung, Taiwan 43653

(04)26223712
山皮寶山宮
97 Check-ins
台中市神岡區山皮里光復路212之1號
Taichung, Taiwan 429

0425628126
大肚合興宮管理委員會
90 Check-ins
台中市大肚區大肚里平和街57號
Taichung, Taiwan 432

0426992494
台中太平朝后宮
88 Check-ins
太平區長安路373-1號
Taichung, Taiwan 411

0906402929
大甲六塊厝慈佛堂
87 Check-ins
大甲區文曲里東安路436-15號
Taichung, Taiwan 437

台中月眉太安堂
80 Check-ins
台中市后里區月眉里安眉路118-1號
Taichung, Taiwan 421

0912679775
游三宮游府千歲
77 Check-ins
台中市清水區槺榔里鰲峰路617之一號
Taichung, Taiwan 436

0426568157
大雅信望愛教會
76 Check-ins
大雅區學府路450號2F
Taichung, Taiwan 428

04-25600852
福天宮包公石
75 Check-ins
外埔區鐵山里長生路91號
Taichung, Taiwan 438

0426838755
元帥宮
75 Check-ins
南屯區南屯路二段726巷
Taichung, Taiwan 408

蓮心淨苑
69 Check-ins
台中市豐原區保康路160號
Taichung, Taiwan 42051

0933-183997
臺中中營元帥會
68 Check-ins
太平區光明路(車籠埔)
Taichung, Taiwan

0977-311121
三濟道濟廟
67 Check-ins
新社區慶西里下坪12-1號
Taichung, Taiwan 426

清水天主堂
63 Check-ins
台中市清水區北寧街86號
Taichung, Taiwan 43655

04-2622-2131
臺中 池德會
54 Check-ins
清水區
Taichung, Taiwan

龍井竹坑朝奉宮管理委員會
53 Check-ins
龍井區竹坑里竹師路一段78號
Taichung, Taiwan 43443

0426362948
台中市東區玉玄宮北極玄天上帝功德會
52 Check-ins
東區東英里東英十六街57號
Taichung, Taiwan 40147

0422121887
大肚福山福安宮
46 Check-ins
台中市大肚區福山里王福街988巷77號
Taichung, Taiwan 432

0426934495
北庄大肚媽
45 Check-ins
台中市神岡區北庄路16號
Taichung, Taiwan 42965

04-25621693
財團法人臺中市上公舘福德宮
38 Check-ins
台中市西區柳川東路二段125巷16號
Taichung, Taiwan 403

0423727364
台中玄帥會
36 Check-ins
台中市東勢區興隆里東蘭路175-5號
Taichung, Taiwan 423

台中神岡北庄玄濟宮
33 Check-ins
神岡區北庄里中山路1069之5號
Taichung, Taiwan 429

0425619419
福天宮 台中市霧峰區坑口 鯤鯓王 五府千歲
29 Check-ins
霧峰區坑口里 復興路2段66-1號
Taichung, Taiwan 413

0905181025
大里龍華萬化堂
28 Check-ins
Gongye Rd
Taichung, Taiwan 412

台中天元無極弘陽濟世堂
24 Check-ins
太平區部仔坑路12巷9號
Taichung, Taiwan 411

04-2392-9137
埔子慶安宮
24 Check-ins
沙鹿區鎮慶街110號
Taichung, Taiwan 43308

0932-138889
妙法壇粉絲團
21 Check-ins
清水區裕嘉里高美路313-24號
Taichung, Taiwan 43646

04-26271537
廣安宮西天廣澤尊王神轎會
21 Check-ins
台中市大安區永安里南北五路398巷58號
Taichung, Taiwan 439

臺中 新社 蘇王會
20 Check-ins
台中市新社區興社街4段45巷16號
Taichung, Taiwan 426

臺中 清水 三元壇
19 Check-ins
清水區華江南街2段216巷1號
Taichung, Taiwan 436

豐原威聖宮
19 Check-ins
台中市豐原區圳寮里圳寮路22號5樓之2
Taichung, Taiwan 420

0425298924
日南慈德宮 彌勒團
16 Check-ins
通天路152號
Taichung, Taiwan 437

聯絡電話
太上無極慈聖天鳳宮
16 Check-ins
台中市烏日區長春街600號
Taichung, Taiwan 414

0423363375
法善堂誦經團
15 Check-ins
后里區三豐路三段809巷9弄22號
Taichung, Taiwan 421

0913621188
潭子天武宮
14 Check-ins
潭子區聚興里潭興路一段湳底巷2之27號
Taichung, Taiwan 427

0425377246
后里濟世靜修堂
13 Check-ins
后里區義里里甲后路108巷11號
Taichung, Taiwan 422

0986269446
台中龍井住安宮
12 Check-ins
臺中市龍井區茄投路140號
Taichung, Taiwan 437

台中潭子聚興福德爺
5 Check-ins
潭子區聚興里潭興路1段298號
Taichung, Taiwan 427

台中清水南清宮轎班會
3 Check-ins
海風二街
Taichung, Taiwan 436

0960550945
台中市大甲區玄靈會玄天上帝
2 Check-ins
台中市大甲區
Taichung, Taiwan 437

0933476779
潭子聚興天心宮
2 Check-ins
潭子區潭興路一段114號
Taichung, Taiwan 427

豐年三聖宮
1 Check-ins
臺中市太平區大源12街1號
Taichung, Taiwan 429

台中大雅五福軒宗教百貨
0 Check-ins
台中市大雅區雅環路一段212之17
Taichung, Taiwan 428

0970315702
臺中太平豐年三聖宮
0 Check-ins
太平區豐年里大源12街1號
Taichung, Taiwan 411

04-23929636
梧棲區安良港-安樂軒 - 陣頭
0 Check-ins
龍井區忠和里
Taichung, Taiwan

0911808722
0 Check-ins

,

0 Check-ins

,

0 Check-ins

,

0 Check-ins

,

0 Check-ins

,

0 Check-ins

,

0 Check-ins

,